Apakah akibat kelewatan dalam pembayaran balik pinjaman?

Meminjam sekarang

Jika anda fikir anda tidak dapat membuat pembayaran dalam had masa yang ditetapkan, maka anda harus segera memaklumkan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman boleh menawarkan kemudahan dengan masa bayaran balik yang panjang, tetapi itu bermakna bayaran tambahan akan dikenakan. Sesetengah pemberi pinjaman boleh mengenakan caj untuk kewajiban pembayaran yang lewat. Yang akan berkisar antara Rp. 150,000 hingga Rp. 720,000. Maklumat lanjut untuk pembayaran permulaan untuk kewajiban tersebut boleh didapati dalam dokumen yang dimasukkan ke dalam terma perjanjian pinjaman