Sila tunggu
Kami sedang memproses permintaan anda

Terma dan Syarat

Meminjam sekarang

Laman sesawang (kemudian dirujuk sebagai “laman sesawang”) dimiliki oleh syarikat Traffic Control OÜ (Nombor Pendaftaran: 11501857, berpangkalan di: Tornimäe 2, 10143 Tallinn, EE).

Laman sesawang ini mengumpul dokumen kewangan dari pihak ketiga yang terlibat dalam bidang pinjaman pantas. Traffic Control OÜ tidak menyediakan perkhidmatan kewangan bagi pihak mereka.

Dengan memberikan maklumat peribadi anda di laman sesawang ini dan menggunakan perkhidmatan kami, anda menerima dan bersetuju untuk mematuhi semua syarat yang disenaraikan di bawah. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat yang dipakai, diharapkan anda tidak memberikan maklumat peribadi di laman sesawang ini. Semua produk dan perkhidmatan dari Traffic Control OÜ tertakluk kepada semua terma dan syarat penggunaan laman sesawang.

Laman sesawang sebagai penyedia maklumat

Laman sesawang ini dibuat sebagai pembekal perkhidmatan maklumat sahaja dan bukan tawaran untuk menggunakan produk atau perkhidmatan yang disebutkan di laman sesawang ini. Traffic Control OÜ tidak bertanggungjawab untuk keputusan pengguna, diambil berdasarkan maklumat yang terdapat di laman sesawang ini. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang mungkin disebabkan oleh penggunaan maklumat yang dipaparkan di laman sesawang ini.

Terma dan syarat penggunaan

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan apa-apa bahan di laman sesawang ini yang mungkin mengandungi virus, malware atau komponen berbahaya yang lain dan tidak mengubah dengan apa-apa cara kandungan laman sesawang ini.

Laman sesawang ini hanya bertujuan untuk orang dewasa yang mempunyai akses dari wilayah negara Sepanyol. Oleh sebab itu, kami tidak dapat menjamin bahawa laman sesawang ini dan sebarang maklumat yang dipaparkan mengikut undang-undang, peraturan atau sekatan tempatan dan sesuai digunakan di tempat lain. Pengguna yang mempunyai akses ke laman sesawang dari luar wilayah negara Sepanyol mesti tahu dan mematuhi peraturan, undang-undang dan batasan yang ditetapkan.

Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk penggunaan laman sesawang ini oleh mana-mana pengguna yang mengakses laman sesawang ini dari komputer anda dan bahawa anda atau pengguna komputer anda akan mematuhi terma ini. Anda bersetuju untuk serta-merta memberitahu Traffic Control OÜ berkenaan penggunaan alamat e-mel anda yang tidak dibenarkan yang tersenarai dalam pangkalan data kami atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain, termasuk penggunaan komputer anda.

Dengan memberikan maklumat peribadi anda di laman sesawang ini, anda bersetuju bahawa maklumat itu tidak akan sulit, memberikan kami hak eksklusif tetap untuk penggunaan dan penerbitan yang tetap, menghasilkan, mengubah, menyesuaikan dan mempublikasikan secara umum, dan menterjemahkan sepenuhnya atau sebahagiannya pada dasar prinsip-prinsip dasar privasi ini. Kami berhak untuk memadam apa-apa maklumat yang anda berikan di laman sesawang ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Penafian dan Batasan Kawalan

Trafik Liabiliti S.A mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan relevannya kandungan di laman sesawang ini. Laman ini mungkin mengandungi pautan kepada pihak ketiga. Traffic Control OÜ tidak menjamin atau bertanggungjawab terhadap ketepatan, konsistensi, ketepatan dan integriti sebarang maklumat daripada pihak ketiga di laman sesawang ini dan tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan akibat penggunaannya. Traffic Control OÜ mempunyai hak untuk membuang laman sesawang tersebut tanpa notis terlebih dahulu.

Laman sesawang ini bertujuan memberikan maklumat dan tidak digalakkan untuk menggunakan semua perkhidmatan yang ditawarkan di laman sesawang ini. Traffic Control OÜ tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, akibat atau jenayah yang timbul daripada akses atau penggunaan kandungan laman sesawang ini, termasuk virus, tanpa mengira ketepatan atau integriti kandungan tersebut

Maklumat di laman sesawang ini disediakan “sebagaimana adanya” dan berdasarkan pada” sebagaimana sedia ada”. Traffic Control OÜ tidak menjamin bahawa laman sesawang ini akan beroperasi tanpa sebarang gangguan atau kesilapan.

Perubahan

Kami berhak mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis. Anda bertanggungjawab dan bersetuju untuk mengkaji semula Terma dan Syarat laman sesawang ini secara berkala dan berunding dengan maklumat terkini. Jika anda menggunakan laman sesawang ini selepas perubahan dibuat, itu bermakna anda telah bersetuju dengan Terma dan Syarat baru. Oleh kerana itu, anda dinasihatkan untuk sekali-sekala mencetak dan menyimpan salinan Terma dan Syarat yang berkaitan dengan perkhidmatan kami.

Laman sesawang pihak ketiga

Pautan laman sesawang pihak ketiga dari laman sesawang ini ke laman sesawang pihak ketiga bertujuan memberikan maklumat sahaja. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman sesawang mereka kerana kami tidak memeriksa laman sesawang ini. Anda bertanggungjawab untuk menggunakan laman pihak ketiga yang dipaparkan di laman sesawang kami. Kami menasihati anda untuk membaca terma dan syarat di laman sesawang ini.

Hak Cipta Traffic Control OÜ

Hak cipta, maklumat, bahan dan penerbitan di laman sesawang ini adalah milik kami, melainkan dinyatakan sebaliknya. Kami berhak kepada semua hak cipta, tanda dagangan, paten dan hak harta intelek lain yang berkaitan dengan maklumat yang diterbitkan di laman sesawang ini.

Anda boleh mencetak, menyalin, memuat turun atau menyimpan sebutan sementara dari laman sesawang ini untuk kegunaan peribadi anda atau menggunakan produk dan perkhidmatan kami. Anda tidak mempunyai hak untuk mengubahnya.

Penggunaan maklumat dan bahan lain di laman sesawang ini, termasuk penggunaannya di laman sesawang lain, seperti sebutan Traffic Control OÜ dilarang tanpa izin bertulis kami. Kecuali seperti yang dinyatakan di atas, anda tidak boleh menggunakan tanda, logo dan tanda niaga dari Traffic Control OÜ

Kesimpulan

Peruntukan ini ditadbir oleh undang-undang kerajaan UK. Undang-undang kerajaan British akan mentadbir penggunaannya pada bila-bila masa dan dalam hal pertikaian pihak-pihak tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif badan kehakiman Inggeris. Kami berhak untuk mengambil tindakan undang-undang di negara asal atau sebelum mana-mana mahkamah yang kompeten. Kami mempunyai semua hak lain, walaupun tidak dinyatakan dengan jelas dalam terma dan syarat ini.